Energikonsulent

Assistance fra Holck Logo 1

Link

·        Energistyrelsens side om energi. Her finder du gode råd om el, varme og energirigtige løsninger

http://www.sparenergi.dk/

·        Boligejer

http://www.boligejer.dk/

·        Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210004